Problemer med fargekvaliteten

Justere tonermørkhet

 1. Gå til startsiden, og trykk på Innstillinger > Utskrift > Kvalitet.

 2. Juster innstillingen for tonermørkhet.

 3. Bruk endringene.

Justere fargene på utskriftene

 1. Gå til startsiden, og trykk på Innstillinger > Skriv ut > Kvalitet > Avansert bilde > Fargekorrigering.

 2. Gå til menyen Fargekorrigering, og velg Manuell > Fargekorrigeringsinnhold.

 3. Velg ønsket innstilling for fargekonvertering.

  Objekttype

  Fargekonverteringstabeller

  RGB Image (RGB-bilde)

  RGB Text (RGB-tekst)

  RGB Graphics (RGB-grafikk)

  • Livlig – Gir klarere farger med større metning og kan brukes på alle innkommende fargeformater.

  • sRGB-visning – Gir en utskrift der fargene er tilnærmet lik fargene på en dataskjerm. Bruken av sort toner er optimalisert for utskrift av fotografier.

  • Skjerm – ekte sort – Gir en utskrift der fargene er tilnærmet lik fargene på en dataskjerm. Denne innstillingen bruker bare sort toner til å lage alle nivåer av nøytral grå.

  • Sterk sRGB – Gir økt fargemetning for fargekorrigeringen sRGB-visning. Bruken av sort toner er optimalisert for utskrift av forretningsgrafikk.

  • Av

  CMYK Image (CMYK-bilde)

  CMYK Text (CMYK-tekst)

  CMYK Graphics (CMYK-grafikk)

  • CMYK (USA) – bruker fargekorrigering for at fargene på utskriften skal være tilnærmet lik en SWOP-fargeutskrift (Specifications for Web Offset Publishing).

  • CMYK (Europa) – Bruker fargekorrigering ved simulert Euroscale-fargeutskrift.

  • Sterk CMYK – Øker fargemetningen til fargekorrigeringsinnstillingen US CMYK.

  • Av


vanlige spørsmål om fargeutskrift

Hva er RGB-farge?

RGB-farge er en metode for å beskrive farger ved å angi hvor mye rødt, grønt eller blått som brukes for å produsere en bestemt farge. Rødt, grønt og blått lys kan kombineres i ulike mengdeforhold for å produsere mange av de fargene vi ser rundt oss. Dataskjermer, skannere og digitale kameraer bruker denne metoden for å vise farger.

Hva er CMYK-farge?

CMYK-farge er en metode for å beskrive farger ved å angi hvor mye cyan, magenta, gult og sort som brukes for å reprodusere en bestemt farge. Cyan, magenta, gul og sort toner eller blekk kan skrives ut i ulike mengdeforhold for å produsere mange av de fargene vi ser rundt oss. Trykkerier, blekkskrivere og fargelaserskrivere lager farger på denne måten.

Hvordan angis farge i et dokument som skal skrives ut?

Det brukes programmer til å angi og endre dokumentfarger ved hjelp av RGB- eller CMYK-fargekombinasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til hjelpeemnene for programmet.

Hvordan vet skriveren hvilken farge som skal skrives ut?

Når du skriver ut et dokument, sendes informasjon som beskriver typen og fargen på hvert objekt, til skriveren og går gjennom fargekonverteringstabeller. Farger oversettes til passende mengder cyan, magenta, gul og sort toner som brukes til å produsere fargen du ønsker. Objektinformasjonen avgjør bruken av fargekonverteringstabeller. Det er for eksempel mulig å bruke én fargekonverteringstabell på tekst og en annen på fotografiske bilder.

Hva er manuell fargekorrigering?

Når manuell fargekorrigering er aktivert, tar skriveren i bruk brukerdefinerte fargekonverteringstabeller for å behandle objekter. Innstillingene for manuell fargekonvertering er spesifikke for typen objekt som skrives ut (tekst, grafikk eller bilder). Det er også spesifikt for hvordan fargen på objektet er angitt i programmet (RGB- eller CMYK-kombinasjoner). Hvis du vil bruke en annen fargekonverteringstabell manuelt, kan du se Justere fargene på utskriftene.

Hvis det aktuelle programmet ikke spesifiserer farger med RGB- eller CMYK-kombinasjoner, er ikke funksjonen for manuell fargekorrigering brukbar. Det kan heller ikke brukes hvis programmet eller datamaskinens operativsystem kontrollerer fargejusteringen. I de fleste situasjoner gir automatisk fargekorrigering foretrukne farger for dokumenter.

Hvordan kan jeg reprodusere en bestemt farge (for eksempel i en firmalogo)?

Ni typer med fargeeksempelsett er tilgjengelige fra Kvalitetmeny på skriveren. Disse settene er også tilgjengelige fra fargeeksempelsiden i EWS (Embedded Web Server). Når et hvilket som helst eksempelsett velges, genereres det en flersidig utskrift som består av hundrevis av fargebokser. Hver eske inneholder en CMYK- eller RGB-kombinasjon, avhengig av tabellen som er valgt. Fargen i hver boks er resultatet av at den CMYK- eller RGB-kombinasjonen som boksen er merket med, er justert ved hjelp av den valgte fargekonverteringstabellen.

Ved å undersøke fargeeksempelsettene kan du identifisere boksen med fargen som er tilsvarende fargen som matches. Fargekombinasjonen som boksen er merket med, kan deretter brukes til å endre objektets farge i det aktuelle programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til hjelpeemnene for programmet. Manuell fargekorrigering kan være nødvendig for å ta i bruk den valgte fargekonverteringstabellen for det bestemte objektet.

Hvilke fargeeksempelsett som bør brukes til et bestemt fargetilpasningsproblem, avhenger av følgende:

 • Hvilken fargekorrigeringsinnstilling som er i bruk (Auto, Av eller Manuell)

 • Hva slags objekt som skrives ut (tekst, grafikk eller bilder)

 • Hvordan fargen på objektet er angitt i programmet (RGB- eller CMYK-kombinasjoner)

Hvis det aktuelle programmet ikke spesifiserer farger med RGB- eller CMYK-kombinasjoner, kan ikke fargeeksempelsidene brukes. I tillegg justerer noen programmer RGB- eller CMYK-kombinasjonene som er angitt i programmet via fargebehandling. Fargeresultatet på utskriftene vil ikke nødvendigvis være nøyaktig likt fargene på fargeeksempelsidene i disse tilfellene.

Utskriften har en uønsket fargetone

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Utfør fargejustering.

 1. Gå til startsiden, og trykk på Innstillinger > Skriv ut > Kvalitet > Avansert bildebehandling > Fargejustering.

 2. Skriv ut dokumentet.


Har utskriften en uønsket fargetone?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

Utfør Fargebalanse.

 1. Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Skriv ut > Kvalitet > Avansert bildebehandling > Fargebalanse.

 2. Juster innstillingene.

 3. Skriv ut dokumentet.


Har utskriften en uønsket fargetone?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.