Endre oppløsning

  1. Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller på skannerglassplaten.

  2. Trykk på Faks på startbildet, og angi deretter nødvendig informasjon.

  3. Velg Oppløsning, og juster deretter innstillingen.

  4. Send faksen.