Rengjøre skriverdelene

Rengjøre skriveren

forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Koble strømledningen fra strømuttaket og koble alle kabler fra skriveren for å unngå elektrisk støt under rengjøring av utsiden av skriveren.

Merknader:

 1. Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.

 2. Fjern alt papir fra standardskuffen og fra flerbruksmateren.

 3. Bruk en myk børste eller en støvsuger for å fjerne støv, lo og papirrester rundt skriveren.

 4. Rengjør skriveren utvendig med en fuktig, lofri og myk klut.

  Merknader:

  • Ikke bruk rengjøringsmidler fordi det kan skade overflaten på skriveren.
  • Kontroller at hele skriveren er tørr etter rengjøringen.
 5. Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

  forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Rengjøre skanneren

 1. Åpne skannerdekselet.

  Åpne skannerdekselet
 2. Bruk en fuktig, myk klut som ikke loer, og tørk av følgende områder:

  • Den automatiske dokumentmaterens glassplate

  • ADM-glassplate

  • Skannerglassplate

  • Skannerens glassplate

 3. Åpne deksel E.

 4. Tørk av følgende områder:

  • ADM-glass i deksel E

  • ADM-glassplate i deksel E

 5. Lukk døren, og lukk deretter skannerdekselet.