Sortere kopier

  1. Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.

  2. Gå til startsiden, trykk på Kopier > Sorter > På [1,2,1,2,1,2].

  3. Kopier dokumentet.