Skriverkonfigurasjoner

forsiktighetsikon for veltefare FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Hvis du skal installere ett eller flere tilleggsutstyr på skriveren eller flerfunksjonsskriveren, må du kanskje bruke en hjulsokkel, et møbel eller annet utstyr for at skriveren skal stå støtt. Dette bidrar til å unngå personskader. Du finner mer informasjon om andre konfigurasjoner som støttes, på www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Du kan konfigurere skriveren ved å legge til en 2200-arks skuff (tilleggsutstyr) eller en kombinasjon av opptil tre ekstra 550-arks skuffer eller konvoluttskuffer (tilleggsutstyr).

Skriveren blir konfigurert med tilleggsutstyret.

1

Kontrollpanel

2

Standard utskuff

3

Automatisk dokumentmater (ADM)

4

Ferdiggjører for stifting

5

Standard 550-arks skuff

6

550-arks skuff eller konvoluttskuffer (tilleggsutstyr)

7

2200-arks skuff (tilleggsutstyr)

8

Flerbruksmater