Spare energi og papir

Konfigurerer innstillinger for strømsparingsmodus

Hvilemodus
  1. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Enhet > Strømstyring > Tidsavbrudd > Hvilemodus.

  2. Angi hvor lenge skriveren skal være inaktiv før den går inn i Hvilemodus.

Dvalemodus
  1. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Enhet > Strømstyring > Tidsavbrudd > Tidsavbrudd for dvalemodus.

  2. Angi hvor lenge skriveren skal være inaktiv før den går inn i dvalemodus.

  3. Merknader:

Justere lysstyrken på skriverskjermen

  1. Gå til startsiden og trykk på Innstillinger > Enhet > Preferanser > Lysstyrke for skjerm.

  2. Juster innstillingen.

Spare rekvisita