Konfigurere skriveren til å fakse

Merknader:

Advarsel – mulig skade: Ikke berør ledninger eller skriveren i området som vises, mens du aktivt sender eller mottar en faks.
Plassering av faksporten på baksiden av skriveren

Konfigurere SMTP-serveren for faks

På kontrollpanelet
 1. Trykk på Innstillinger > Faks > Oppsett av faksserver > E-postinnstillinger for faksserver på kontrollpanelet.

 2. Konfigurer innstillingene.

  Merk: Hvis du vil bruke SMTP-serverinnstillingen for e-post, må du aktivere Bruk SMTP-server for e-post.
Fra Embedded Web Server
 1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på skriverens startbilde. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Faks > Oppsett av faksserver.

 3. Konfigurer innstillingene under E-postinnstillinger for faksserver.

  Merk: Hvis du vil bruke SMTP-serverinnstillingen for e-post, må du aktivere Bruk SMTP-server for e-post.
 4. Klikk på Lagre.

Velge fakstilkobling

Konfigurer faks ved hjelp av en standard telefonlinje

forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.
forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke bruk faksfunksjonen når det er tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.
forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Bruk bare en 26 AWG eller bedre telefonledning (RJ-11) ved tilkobling av produktet til det offentlige telenettet for å redusere brannfaren. For brukere i Australia må ledningen godkjennes av the Australian Communications and Media Authority.
Oppsett 1: Skriveren er koblet til en dedikert fakslinje
 1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

 2. Koble den andre enden av ledningen til en aktiv analog veggkontakt.

Merknader:

Oppsett 2: Skriveren deler linje med en telefonsvarer
Merk: Hvis du abonnerer på en tjeneste for bestemt ringemønster, må du velge det riktige ringemønsteret for skriveren. Hvis ikke, vil ikke skriveren motta fakser selv om du har angitt at den skal motta fakser automatisk.

Koblet til den samme veggkontakten

 1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

 2. Koble den andre enden av ledningen til en aktiv analog veggkontakt.

 3. Koble telefonsvareren til skriverens telefonport.

Koblet til forskjellige veggkontakter

 1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

 2. Koble den andre enden av ledningen til en aktiv analog veggkontakt.

Merknader:

Oppsett 3: Skriveren deler telefonlinje med en telefon som er tilknyttet en telefonsvarertjeneste
 1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

 2. Koble den andre enden av ledningen til en aktiv analog veggkontakt.

 3. Koble telefonen til skriverens telefonport.

Merknader:

Konfigurer faks i land eller regioner med forskjellige telefonveggkontakter og -plugger

forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.
forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke bruk faksfunksjonen når det er tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.
forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Bruk bare en 26 AWG eller bedre telefonledning (RJ-11) ved tilkobling av produktet til det offentlige telenettet for å redusere brannfaren. For brukere i Australia må ledningen godkjennes av the Australian Communications and Media Authority.

Standardveggkontakten som brukes i de fleste land eller regioner, er RJ11. Hvis veggkontakten eller utstyret på stedet ikke er kompatibelt med denne typen tilkobling, må du bruke en telefonadapter. En adapter for ditt land eller din region følger kanskje ikke med skriveren, og du må kanskje kjøpe den i tillegg.

En adapterplugg kan være installert i skriverens telefonport. Ikke fjern adapterpluggen fra skriverens telefonport hvis du kobler til et serie- eller toportssystem.

Delenavn

Delenummer

Lexmark-adapterplugg

40X8519


Koble skriveren til en annen type veggkontakt enn RJ11
 1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

 2. Koble den andre enden av ledningen til RJ11-adapteren, og koble deretter adapteren til veggkontakten.

 3. Hvis du vil koble en annen enhet til den samme veggkontakten, og hvis enheten har en annen type kontakt enn RJ11, må du koble den direkte til telefonadapteren.

Koble skriveren til en veggkontakt i Tyskland

Veggkontakter i Tyskland har to typer porter. N-portene er for faksmaskiner, modemer og telefonsvarere. F-porten er for telefoner. Koble skriveren til en N-port.

 1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

 2. Koble den andre enden av ledningen til RJ11-adapteren, og koble deretter adapteren til en N-port.

 3. Hvis du vil koble en telefon og en telefonsvarer til den samme veggkontakten, må du koble til enhetene som vist.

Koble til en tjeneste for bestemt ringemønster

En tjeneste for bestemt ringemønster gjør det mulig å ha flere telefonnumre på én telefonlinje. Hvert telefonnummer tildeles et eget ringemønster.

 1. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Faks > Faksoppsett > Innstillinger for mottak av faks > Admin-kontroller > Svar ved.

 2. Velg et ringemønster.

Angi dato og klokkeslett for faks

 1. Gå til startsiden, og trykk på Innstillinger > Enhet > Preferanser > Dato og klokkeslett > Konfigurer.

 2. Konfigurer innstillingene.

Konfigurere sommertid

 1. Gå til startsiden, og trykk på Innstillinger > Enhet > Preferanser > Dato og klokkeslett > Konfigurer.

 2. I menyen Tidssone velger du (UTC + bruker) Tilpasset.

 3. Konfigurer innstillingene.