Konfigurere innstillinger for universalpapir

  1. Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Papir > Papirtypekonfigurering > Universaloppsett.

  2. Konfigurer innstillingene.