Nettverksutskrift

Merk: Kjøp en MarkNetTM N8370-trådløs nettverksadapter før du konfigurerer skriveren på et trådløst nettverk. Du finner mer informasjon om hvordan du installerer den trådløse nettverksadapteren i installeringsanvisningnene som fulgte med adapteren.

Koble skriveren til et trådløst nettverk ved å bruke Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Før du starter, kontrollerer du at:

Bruke trykknappmetoden
 1. Fra startbildet trykker du på Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløst > Wi-Fi Protected Setup > Start trykknappmetoden.

 2. Følg instruksjonene i vinduet på skjermen.

Bruke PIN-metoden
 1. Fra startbildet trykker du på Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløst > Wi-Fi Protected Setup > Start PIN-metode.

 2. Kopier den åttesifrede WPS-PIN-koden.

 3. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til tilgangspunktet i adressefeltet.

  Merknader:

  • Du finner IP-adressen i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 4. Åpne WPS-innstillingene. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.

 5. Angi den åttesifrede PIN-koden, og lagre endringene.

Koble en mobilenhet til skriveren

Før du kobler til mobilenheten, må du gjøre følgende:

Koble til med Wi-Fi Direct
 1. Gå til menyen for innstillinger på mobilenheten.

 2. Aktiver Wi-Fi, og trykk deretter på Wi-Fi Direct.

 3. Velg skriverens SSID.

 4. Bekreft tilkoblingen på skriverkontrollpanelet

Koble til med Wi-Fi
 1. Gå til menyen for innstillinger på mobilenheten.

 2. Trykk på Wi-Fi, og velg deretter skriverens SSID.

  Merk: Strengen DIRECT-xy (der x og y er to tilfeldige tegn) legges til foran SSID-en.
 3. Angi PSK-en.

  Merk: PSK-en er passordet.

Merknader:

Endre skriverportinnstillingene etter installering av en port for interne løsninger

Merknader:

For Windows-brukere
 1. Åpne mappen Skrivere.

 2. Åpne Skriveregenskaper fra hurtigmenyen på skriveren med den nye løsningsporten.

 3. Konfigurer porten på listen.

 4. Oppdater IP-adressen.

 5. Bruk endringene.

For Macintosh-brukere:
 1. Fra Systemvalg i Apple-menyen navigerer du til listen over skrivere og velger + > IP.

 2. Skriv inn IP-adressen i adressefeltet.

 3. Bruk endringene.

Deaktivere Wi-Fi-nettverket

 1. Gå til startsiden og trykk på Innstillinger > Nettverk/porter > Nettverksoversikt > Aktiv adapter > Standard nettverk.

 2. Følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet.