Kopiere fotografier

  1. Legg et fotografi på skannerens glassplate.

  2. Gå til startbildet, og trykk på Kopier > Innhold > Innholdstype > Foto.

  3. Trykk på Innholdskilde, og velg deretter innstillingen som stemmer best overens med originalbildet.

  4. Kopier fotografiet.