Kopiere på papir med brevhode

  1. Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.

  2. Gå til startsiden, trykk på Kopier > Kopier fra, og angi deretter størrelsen på originaldokumentet.

  3. Trykk på Kopier til, og velg papirkilden som inneholder brevhodet.

    Hvis du lastet brevhodet inn i flerbruksmateren, går du til:

    Kopier til > Flerbruksmater > velg en papirstørrelse > Brevhode

  4. Kopier dokumentet.