Administrere bokmerker

Opprette bokmerker

Bruk bokmerker for å gjøre det raskere å skrive ut dokumenter du bruker ofte, og som er lagret på servere eller Internett.

 1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på skriverens startbilde. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Bokmerker > Legg til bokmerke, og angi deretter et bokmerkenavn.

 3. Velg en adresseprotokolltype, og gjør deretter ett av følgende:

  • For HTTP og HTTPS skriver du inn nettadressen du vil lagre som bokmerke.

  • For HTTPS må du sørge for å bruke vertsnavnet i stedet for IP-adressen. Eksempel: Skriv inn myWebsite.com/sample.pdf i stedet for å skrive inn 123.123.123.123/sample.pdf. Sørg for at vertsnavnet også samsvarer med Common Name-verdien (CN) i serversertifikatet. Hvis du vil ha mer informasjon om anskaffelse av CN-verdien i serversertifikatet, kan du se på hjelpeinformasjonen i nettleseren din.

  • For FTP angir du FTP-adressen. For eksempel myServer/myDirectory. Angi FTP-porten. Port 21 er standardporten for å sende kommandoer.

  • For SMB skriver du inn adressen til nettverksmappen. For eksempel myServer/myShare/myFile.pdf. Skriv inn navnet på nettverksdomenet.

  • Velg eventuelt godkjenningstype for FTP og SMB.

  For å begrense tilgangen til bokmerket angir du en PIN-kode.

  Merk: Programmet støtter følgende filtyper: PDF, JPEG, TIFF og HTML-basert nettsider. På noen modeller støttes andre filtyper som DOCX og XLXS.
 4. Klikk på Lagre.

Opprette mapper

 1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på skriverens startbilde. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Bokmerker > Legg til mappe, og angi deretter et mappenavn.

  Merk: Angi en PIN-kode for å begrense tilgangen til mappen.
 3. Klikk på Lagre.

Merk: Du kan opprette mapper eller bokmerker inni en mappe. Hvis du vil opprette et bokmerke, kan du se Opprette bokmerker.