Opprette faksmålsnarvei

  1. Trykk på Faks > Til.

  2. Angi mottakerens nummer, og trykk deretter på Ferdig.

  3. Trykk på favoritt-ikonet.

  4. Opprett en snarvei.