Tilpasse startbildet

  1. Klikk på Innstillinger > Enhet > Synlige ikoner på startsiden på kontrollpanelet.

  2. Velg ikonene som du vil skal vises på startbildet.

  3. Bruk endringene.