Aktivere forstørrelsesmodus

  1. Gå til kontrollpanelet, og trykk på og hold nede 5-tasten til du hører en talemelding.

  2. Velg forstørrelsesmodus.

  3. Velg OK.

Hvis du vil ha mer informasjon om navigering på et forstørret skjermbilde, kan du se Navigere på skjermen ved hjelp av bevegelser.