Slette skriverminne

For å slette flyktig minne eller bufrede data i skriveren må du slå av skriveren.

Hvis du vil slette ikke-flyktig minne eller individuelle innstillinger, enhets- og nettverksinnstillinger, sikkerhetsinnstillinger og innebygde løsninger, gjør du følgende:

  1. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Sletting – feil.

  2. Velg Rydd all informasjon på ikke-flyktig minne, og trykk deretter på SLETT.

  3. Velg Start veiviser for førsteoppsett eller La skriver være frakoblet, og trykk deretter på Neste.

  4. Start operasjonen.