Fastvare

Eksportere eller importere en konfigurasjonsfil

Du kan eksportere skriverens konfigurasjonsinnstillinger til en tekstfil, og deretter importere filen for å bruke innstillingene på andre skrivere.

 1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Fra den innebygde webserveren klikker du på Eksporter konfigurasjon eller Importer konfigurasjon.

 3. Følg instruksjonene på skjermen.

 4. Hvis skriveren støtter programmer, gjør du følgende:

  1. Klikk på Programmer > , og velg programmet > Konfigurer.

  2. Klikk på Eksporter eller Importer.

Oppdatere fastvare

Noen programmer krever et minimumsnivå for enhetsfastvaren for å fungere på riktig måte.

Kontakt en Lexmark-representant hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer enhetsfastvaren.

 1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Enhet > Oppdater fastvare.

 3. Bla deg frem til flash-filen.

 4. Klikk på Last opp.