Hjelp

Menyelement

Beskrivelse

Skriv ut alle veiledningene

Skriver ut alle veiledningene

Fargekvalitet

Inneholder informasjon om hvordan du løser problemer med fargekvaliteten

Tilkoblingsveiledning

Inneholder informasjon om hvordan du kobler til skriveren lokalt (USB) eller til et nettverk

Kopieringsveiledning

Inneholder informasjon om hvordan du lager en kopi og konfigurerer innstillingene

E-postveiledning

Inneholder informasjon om hvordan du sender en e-post og konfigurerer innstillingene

Faksveiledning

Inneholder informasjon om hvordan du sender en faks og konfigurerer innstillingene

Informasjon

Inneholder informasjon om skriveren

Utskriftsmateriale

Inneholder informasjon om hvordan du legger i papir og spesialpapir

Flytteveiledning

Inneholder informasjon om flytting, plassering og transport av skriveren

Veiledning om utskriftskvalitet

Inneholder informasjon om hvordan du løser problemer med utskriftskvaliteten

Skanneveiledning

Inneholder informasjon om hvordan du skanner et dokument og konfigurerer innstillingene

Rekvisitaveiledning

Inneholder informasjon om bestilling av rekvisita