Identifisere hvor papiret har kjørt seg fast

Merknader:

Hvor papiret har kjørt seg fast i skriveren

Områder der papiret kan kjøre seg fast i skriveren.

1

Flerbruksmater

2

Deksel B

3

Automatisk dokumentmater (ADM)

4

Standard utskuff

5

Deksel G

6

Etterbehandlingsskuff

7

Skuffer