Papirstopp i den automatiske dokumentmateren

 1. Fjern alle originaldokumenter fra skuffen til den automatiske dokumentmateren.

 2. Åpne deksel D.

 3. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
  Advarsel – mulig skade: Noen deler av skriveren kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Før du berører deler eller komponenter i et område merket med symbolet for statisk elektrisitet, må du berøre en metalloverflate i et område som ikke er merket med dette symbolet.
 4. Lukk deksel D.

 5. Åpne skannerdekselet.

 6. Åpne deksel E.

 7. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
 8. Lukk deksel E og skannerdekselet.