Papirstopp i deksel B

Papirstopp i fikseringsenheten

 1. Åpne deksel B.

  forsiktighetsikon for varm overflate FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.
 2. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
 3. Åpne dekselet til fikseringsenheten.

 4. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
 5. Lukk deksel B.

Papirstopp i tosidigenheten

 1. Åpne deksel B.

  forsiktighetsikon for varm overflate FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.
 2. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
 3. Åpne dekselet til dupleksenheten.

 4. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
 5. Lukk dekselet til dupleksenheten og deksel B.