Papirstopp i utskuffen for ferdiggjøring

 1. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
 2. Åpne deksel C.

 3. Åpne deksel F

 4. Ta ut det fastkjørte papiret.

  Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
 5. Lukk deksel F og C.

  forsiktighetsikon for klemfare FORSIKTIG – KLEMFARE: For å unngå faren for klemskader må du holde hendene unna det merkede området når du lukker deksel C.