Papirstopp i standardskuffen

  1. Ta ut det fastkjørte papiret.

    Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
  2. Åpne deksel B, og fjern fastkjørte papirdeler.

    forsiktighetsikon for varm overflate FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.
  3. Lukk deksel B.