Papirstopp i skuffer

  1. Dra ut skuffen.

  2. Ta ut det fastkjørte papiret.

    Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
  3. Sett inn skuffen.

  4. Åpne dekselet til skuffen.

  5. Ta ut det fastkjørte papiret.

    Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.
  6. Lukk dekselet til skuffen.