Legge i skuffer

forsiktighetsikon for veltefare FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.
 1. Dra ut skuffen.

  Merk: For å unngå papirstopp må du ikke ta ut skuffene mens skriveren er i bruk.
 2. Juster skinnene slik at de samsvarer med størrelsen på papiret du legger i.

  Merk: Bruk indikatorene nederst i skuffen til å plassere førerne riktig.
 3. Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.

 4. Legg i papiret med utskriftssiden opp.

  Merk: Legg bare i konvolutter i konvoluttskuffen (tilleggsutstyr).
  Advarsel – mulig skade: Ikke bruk konvolutter med frimerker, klips, klemmer, vinduer, foring eller selvklebende lim i konvoluttskuffen (tilleggsutstyr).

  Merknader:

 5. Sett inn skuffen.

  Hvis du legger i en annen papirtype enn vanlig, må du angi papirstørrelsen og -typen i papirmenyen slik at de samsvarer med papiret som ligger i skuffen.