Sikkerhet

Påloggingsmetoder

Behandle tillatelser

Menyelement

Beskrivelse

Funksjonstilgang

Få tilgang til adressebøker i apper

Endre adressebok

Administrer snarveier

Lag profiler

Behandle bokmerker

Skriv ut fra flash-stasjon

Fargeutskrift med flash-stasjon

Skann til flash-stasjon

Kopier funksjon

Fargeutskrift for kopiering

Fargefjerner

E-postfunksjon

Faksfunksjon

FTP-funksjon

Frigi holdte fakser

Held Jobs Access (Tilgang til holdte jobber)

Bruk profiler

Avbryt jobber på enheten

Endre språk

IPP (Internet Printing Protocol)

Start skanning eksternt

S/H utskrift

Fargeutskrift

Nettverksmappe – utskrift

Nettverksmappe – fargeutskrift

Nettverksmappe – skanning

Harddisk – utskrift

Harddisk – fargeutskrift

Harddisk – skanning

Kontroller tilgang til skriverfunksjoner.

Merk: Enkelte menyelementer vises bare når en harddisk er installert.

Administrative menyer

Menyen Sikkerhet

Menyen Nettverk/porter

Papirmeny

Menyen Rapporter

Menyer for funksjonskonfigurasjon

Menyen Rekvisita

Tilleggskortmeny

SE-meny

Enhetsmeny

Kontroller tilgang til skrivermenyinnstillinger.

Enhetsbehandling

Fjernadministrasjon

Fastvareoppdateringer

Programkonfigurasjon

Kontrollpanellås

Innstillinger for Importer/eksporter alt

Tilgang til Embedded Web Server

Sletting – feil

Kontroller tilgang til alternativene for printeradministrasjon.

Programmer

Nye programmer

Lysbildefremvisning

Endre bakgrunn

Skjermbeskytter

Kortkopi

Scan Center

Scan Center tilpasset [x]

Skjemaer og favoritter

Kontroller tilgangen til skriverprogrammer.


Lokale kontoer

Menyelement

Beskrivelse

Behandle grupper/tillatelser

Vis en liste over alle lagrede grupper på skriveren.

Legg til bruker

Brukernavn/Passord

Brukernavn

Passord

PIN-kode

Opprett lokale kontoer og angi den tilhørende tilgangen til skriverens funksjoner, administrative menyer, alternativer for skriveradministrasjon og programmer.


Planlegg USB-enheter

Menyelement

Beskrivelse

Planer

Legg til ny plan

Planlegg tilgang til de fremre USB-portene.


Sikkerhetskontrollogg

Menyelement

Beskrivelse

Aktiver kontroll

Av*

Register hendelsene i sikkerhetskontrolloggen og den eksterne systemloggen.

Aktiver ekstern systemlogg

Av*

Send kontrolloggene til en ekstern server.

Ekstern systemloggserver

Angi den eksterne systemloggserveren.

Ekstern systemloggport

1-65535 (514*)

Angi den eksterne systemloggporten.

Ekstern systemloggmetode

Normal UDP*

Stunnel

Angi en systemloggmetode for å sende loggførte hendelser til en ekstern server.

Ekstern systemlogg-funksjon

0 – Kjernemeldinger

1 – Meldinger på brukernivå

2 – Postsystem

3 – Systemdaemoner

4 – Sikkerhets-/autoriseringsmeldinger*

5 – Meldinger generert internt av systemlogger

6 – Delsystem for linjeskriver

7 – Delsystem for nettverksnyheter

8 – UUCP-delsystem

9 – Klokkedaemon

10 – Sikkerhets-/autoriseringsmeldinger

11 – FTP-daemon

12 – NTP-delsystem

13 – Loggrevisjon

14 – Loggvarsling

15 – Klokkedaemon

16 – Lokal bruk 0 (lokal 0)

17 – Lokal bruk 1 (lokal 1)

18 – Lokal bruk 2 (lokal 2)

19 – Lokal bruk 3 (lokal 3)

20 – Lokal bruk 4 (lokal 4)

21 – Lokal bruk 5 (lokal 5)

22 – Lokal bruk 6 (lokal 6)

23 – Lokal bruk 7 (lokal 7)

Angi en områdekode som skriveren bruker når den sender logghendelser til en ekstern server.

Alvorlighetsgrad på hendelsene som skal logges

0 – Nødstilfelle

1 – Varsel

2 – Kritisk

3 – Feil

4 – Advarsel*

5 – Merknad

6 – Til informasjon

7 – Feilsøk

Angi grenseverdien for prioritetsnivået for logging av meldinger og hendelser.

Ikke-loggførte hendelser i ekstern systemlogg

Av*

Send alle hendelser, uavhengig av alvorlighetsgrad, til en ekstern server.

Administrators e-postadresse

Send et e-postvarsel om loggførte hendelser til administratoren.

E-postvarsel for fjernet logg

Av*

Send et e-postvarsel til administratoren når en loggoppføring slettes.

E-postvarsel for overskrevet logg

Av*

Send et e-postvarsel til administratoren når loggen er full og begynner å overskrive de eldste oppføringene.

Logg full virkemåte

Skriv over de eldre oppføringene*

Send logg via e-post, og slett alle oppføringer

Løs lagringsproblemer for logger når loggen fyller opp det tildelte minnet.

E-postvarsel for % fullt

Av*

Send et e-postvarsel til administratoren når loggen fyller opp det tildelte minnet.

Varslingsnivå % full

1-99 (90*)

E-postvarsel for eksportert logg

Av*

Send et e-postvarsel til administratoren når en logg eksporteres.

E-postvarsel for endrede innstillinger

Av*

Send et e-postvarsel til administratoren når Aktiver kontroll er angitt.

Logglinjeavslutninger

LF (\n)*

CR (\r)

CRLF (\r\n)

Angi hvordan loggfilen avslutter enden av hver linje.

Eksporter av digitale signaturer

Av*

Legg til en digital signatur for hver eksporterte loggfil.

Fjern logger

Slett alle kontrolloggene.

Eksporter logg

Systemlogg (RFC 5424)

Systemlogg (RFC 3164)

CSV

Eksporter en sikkerhetslogg til en flash-stasjon.


Påloggingsbegrensninger

Menyelement

Beskrivelse

Mislykkede pålogginger

1–10 (3*)

Angi antallet mislykkede påloggingsforsøk før brukeren blir utestengt.

Tidsramme for mislykket pålogging

1–60 minutter (5*)

Angi tidsrommet mellom mislykkede påloggingsforsøk før brukeren blir utestengt.

Varighet for sperre

1–60 minutter (5*)

Angi blokkeringsperioden.

Tidsramme for webpålogging

1–120 minutter (10*)

Angi forsinkelsen for en ekstern pålogging før brukeren automatisk logges av.


Oppsett for konfidensiell utskrift

Menyelement

Beskrivelse

Maks. ugyldig PIN-kode

2–10

Angi antallet ganger en ugyldig PIN-kode kan angis.

Merknader:

  • Verdien null slår av denne innstillingen.
  • Når grensen er nådd, slettes utskriftsjobbene for det brukernavnet og PIN-koden.
Konfidensiell utskrift-jobb utløper

Av*

1 time

4 timer

24 timer

1 uke

Angi utløpstidspunktet for konfidensielle utskriftsjobber.

Merknader:

  • Hvis dette menyelementet endres mens konfidensielle utskriftsjobber ligger i skriverens minne eller på skriverens harddisk, endres ikke utløpstidspunktet for disse utskriftsjobbene til den nye standardverdien.
  • Hvis skriveren slås av, slettes alle konfidensielle jobber som ligger i skriverens internminne.
Gjenta utskrift-jobb utløper

Av*

1 time

4 timer

24 timer

1 uke

Angi utløpstidspunktet for en utskriftsjobb du ønsker å gjenta.

Bekreft utskrift-jobb utløper

Av*

1 time

4 timer

24 timer

1 uke

Angi utløpstidspunktet etter utskriften av en kopi som brukeren kan undersøke kvaliteten på før resten av kopiene skrives ut.

Utsett utskrift-jobb utløper

Av*

1 time

4 timer

24 timer

1 uke

Angi utløpstidspunktet for hvor lenge utskriftsjobber som skal utføres senere, lagres på skriveren.

Krev at alle jobber skal holdes

Av*

Angi at skriveren skal holde tilbake alle utskriftsjobber.

Behold like dokumenter

Av*

Angi at skriveren skal skrive ut andre dokumenter med samme filnavn uten å overskrive noen av utskriftsjobbene.


Diskkryptering

Merk: Denne menyen vises bare når det er installert en harddisk.

Menyelement

Beskrivelse

Status

Aktivert

Deaktivert

Aktiver diskkryptering.

Start kryptering

Slett midlertidige datafiler

Menyelement

Beskrivelse

Lagret i innebygd minne

Av*

Slett alle filene som er lagret i skriverminnet.

Lagret på harddisk

Én passering*

Tre passeringer

Syv passeringer

Slett alle filene som er lagret på skriverens harddisk.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en skriverharddisk er installert.


Løsninger LDAP-innstillinger

Menyelement

Beskrivelse

Følg LDAP-henvisninger

Av*

Søk etter den påloggede brukerkontoen på de ulike serverne i domenet.

LDAP-sertifikatgodkjenning

Ja

Nei*

Aktiver verifisering av LDAP-sertifikater.


Diverse

Menyelement

Beskrivelse

Beskyttede funksjoner

Vis*

Skjul

Vis alle funksjonene som funksjonstilgangskontrollen (FAC) beskytter uavhengig av sikkerhetstillatelsen som brukeren har.

Merk: Skjul viser bare FAC-beskyttede funksjoner som brukeren har tilgang til.

Utskriftstillatelse

Av*

La brukeren logge på før utskrift.

Pålog. for std. utskriftstillatelse

Brukernavn/Passord*

Brukernavn

Angi standard pålogging for Utskriftstillatelse.

Maskinvarebryter for tilbakestilling av sikkerhet

Aktiver gjestetilgang*

Ingen virkning

Angi brukerens tilgang til skriveren.

Merknader:

  • Bryteren er plassert ved siden av et låseikon på kontrollerkortet.
  • Aktiver gjestetilgang gir alle tilgang til alle aspekter ved skriveren.
  • Ingen virkning gjør kanskje tilgang til skriveren umulig når den nødvendige sikkerhetsinformasjonen er utilgjengelig.
Minimumslengde på passordet

0-32

Angi passordlengden.