Kopiere

  1. Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.

    Merk: For å unngå at bildet beskjæres, må du kontrollere at originaldokumentet og utskriftsdokumentet har samme papirstørrelse.
  2. Gå til startsiden, trykk på Kopier, og angi deretter antall kopier.

    Endre eventuelt kopieringsinnstillingene.

  3. Kopier dokumentet.

Merk: Hvis du vil ta en rask kopi, trykker du på Send-knappen på kontrollpanelet.