Rapporter

Menyinnstillingsside

Menyelement

Beskrivelse

Menyinnstillingsside

Skriv ut en rapport som inneholder skrivermenyene.


Enhet

Menyelement

Beskrivelse

Enhetsinformasjon

Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om skriveren.

Enhetsstatistikk

Skriv ut en rapport om skriverbruk og rekvisitastatus.

Profiler-liste

Skriv ut en liste over profiler som er lagret i skriveren.

Aktivarapport

Skriv ut en rapport som inneholder serienummeret og modellnavnet for skriveren.


Skriv ut

Menyelement

Beskrivelse

Skriv ut skrifter

PCL-skrifter

PS-skrifter

Skrive ut fargeprøver og informasjon om skriftene som er tilgjengelige i hvert skriverspråk.

Skriv ut demo

Demo Page (Demoside)

Skriv ut en side som viser skriverens egenskaper og støttede løsninger.

Skriv ut katalog

Skrive ut ressursene som er lagret i flash-enheten eller på harddisken.

Merk: Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en flash-enhet eller skriverharddisk.


Snarveier

Menyelement

Beskrivelse

Alle snarveier

Skriv ut en rapport som viser snarveiene som er lagret i skriveren.

Fakssnarveier
Kopier snarveier
E-postsnarveier
FTP-snarveier
Nettverksmappesnarvei

Faks

Menyelement

Beskrivelse

Faksjobblogg

Skriv ut en rapport om de siste 200 fullførte faksjobbene.

Merk: Dette menyelementet vises bare når Aktiver jobblogg er satt til På.

Faksanropslogg

Skriv ut en rapport med informasjon om de siste 100 oppringte, mottatte og blokkerte anropene.

Merk: Dette menyelementet vises bare når Aktiver jobblogg er satt til På.


Nettverk

Menyelement

Beskrivelse

Nettverksoppsettside

Skriv ut en side som viser de konfigurerte innstillingene for nettverk og trådløst nettverk på skriveren.

Merk: Dette menyelementet vises bare for nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

Klienter tilkoblet Wi-Fi Direct

Skriv ut en side som viser listen over enheter som er koblet til skriveren via Wi-Fi Direct.

Merk: Dette menyelementet vises bare når Aktiver Wi-Fi Direct er satt til På.