Flytte skriveren

Flytte skriveren til et annet sted

forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Hvis skriveren veier mer enn 20 kg (44 pund), trengs det to eller flere personer for å løfte den på en sikker måte.
forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Bruk bare strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten, for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt.
forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Hvis du skal flytte skriveren, må du følge du disse retningslinjene for å unngå personskade og skade på skriveren:
Merk: Skade på skriveren som forårsakes av feilaktig flytteprosedyre, dekkes ikke av skrivergarantien.

Transportere skriveren

Gå til http://support.lexmark.com eller kontakt kundestøtte, hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du sender skriveren.