Nettverk/porter

Nettverksoversikt

Menyelement

Beskrivelse

Aktiv adapter

Auto*

Standardnettverk

Trådløs

Angi typen nettverkstilkobling.

Merk: Trådløs er bare tilgjengelig for skrivere som er koblet til et trådløst nettverk.

Nettverksstatus

Vis tilkoblingsstatusen for skrivernettverket.

Vise nettverksstatus på skriver

Av

På*

Viser nettverksstatusen på skjermen.

Hastighet, tosidig utskrift

Viser hastigheten til nettverkskortet som for tiden er aktiv.

IPv4

Viser IPv4-adressen.

Alle IPv6-adresser

Viser alle IPv6-adresser.

Tilbakestill printserver

Tilbakestill alle de aktive nettverksforbindelsene til skriveren.

Merk: Denne innstillingen fjerner alle konfigurasjonsinnstillingene for nettverket.

Tidsavbrudd for nettverksjobb

Av

På* (90 sekunder)

Angi hvor lang tid det skal ta før skriveren avbryter en nettverksutskriftsjobb.

Bannerside

Av*

Skriv ut en bannerside.

Portrekkevidde for skanning til PC

Angi et gyldig portområde for skrivere bak en portblokkerende brannmur.

Aktiver nettverkstilkoblinger

Av

På*

Gjør det mulig for skriveren å koble til et nettverk.

Aktiver LLDP

Av*

Aktive LLDP (Link Layer Discovery Protocol) på skriveren.


Trådløs

Merk: Denne menyen er bare tilgjengelig på skrivere som er koblet til et Wi-Fi-nettverk, eller skrivere som har en trådløs nettverksadapter.

Menyelement

Beskrivelse

Oppsett via mobilapp

Konfigurer den trådløse tilkoblingen ved hjelp av Lexmark Mobile Assistant.

Oppsett på skriverkontrollpanelet

Velg nettverk

Legg til et Wi-Fi-nettverk

Nettverksnavn

Nettverksmodus (Infrastruktur*)

Sikkerhetsmodus for trådløs tilkobling (Deaktivert*)

Konfigurer den trådløse tilkoblingen ved å bruke kontrollpanelet.

Wi-Fi Protected Setup

Start trykknappmetoden

Start PIN-metode

Opprett et Wi-Fi-nettverk og aktiver nettverkssikkerhet.

Aktiver Wi-Fi Direct

Av*

Aktiver enheter som er kompatible med Wi-Fi Direct, for tilkobling til skriveren.

Kompatibilitet

802.11b/g/n (2,4 GHz)

802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)*

802.11a/n/ac (5 GHz)

Angir standard for Wi-Fi-nettverket.

Sikkerhetsmodus for trådløs tilkobling

Deaktivert*

WEP

WPA2/WPA-Personal

WPA2-Personal

802.1X – RADIUS

Angir sikkerhetsmodusen for tilkobling av skriveren til Wi-Fi-enheter.

IPv4

Aktiver DHCP (På*)

Angi statisk IP-adresse

Konfigurer IPv4-innstillingene.

IPv6

Aktiver IPv6 (På*)

Aktiver DHCPv6 (Av*)

Automatisk konfigurasjon av tilstandsløs adresse (På*)

DNS-serveradresse

Manuelt tilordnet IPv6-adresse

Manuelt tilordnet IPv6-ruter

Adresseprefiks (64*)

Alle IPv6-adresser

Alle IPv6-ruteradresser

Konfigurer IPv6-innstillingene.

Nettverksadresse

Angi nettverksadressen.

PCL SmartSwitch

Av

På*

Angi at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk.

Merk: Hvis denne innstillingen er deaktivert, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på menyen Oppsett.

PS SmartSwitch

Av

På*

Angi at skriveren automatisk skal bytte til PostScript-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk.

Merk: Hvis denne innstillingen er deaktivert, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på menyen Oppsett.

Jobbufring

Av*

Lagrer utskriftsjobber midlertidig på harddisken før utskrift.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

Binær PS for Mac

Auto*

Av

Angi at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh.

Merknader:

  • Innstillingen På behandler ubehandlede binære PostScript-utskriftsjobber.
  • Innstillingen Av filtrerer utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen.

Ethernet

Menyelement

Beskrivelse

Nettverkshastighet

Vis hastigheten til den aktive nettverksadapteren.

IPv4

Aktiver DHCP (På*)

Angi statisk IP-adresse

Konfigurer IPv4-innstillingene.

IPv6

Aktiver IPv6 (På*)

Aktiver DHCPv6 (Av*)

Automatisk konfigurasjon av tilstandsløs adresse (På*)

DNS-serveradresse

Manuelt tilordnet IPv6-adresse

Manuelt tilordnet IPv6-ruter

Adresseprefiks (64*)

Alle IPv6-adresser

Alle IPv6-ruteradresser

Konfigurer IPv6-innstillingene.

Nettverksadresse

UAA

LAA

Angi nettverksadressen.

PCL SmartSwitch

Av

På*

Angi at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk.

Merk: Hvis denne innstillingen er deaktivert, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på menyen Oppsett.

PS SmartSwitch

Av

På*

Angi at skriveren automatisk skal bytte til PostScript-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk.

Merk: Hvis denne innstillingen er deaktivert, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på menyen Oppsett.

Jobbufring

Av*

Lagre jobber midlertidig på harddisken før utskrift.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

Binær PS for Mac

Auto*

Av

Angi at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh.

Merknader:

  • Auto behandler utskriftsjobber fra datamaskiner som kjører Windows- eller Macintosh-operativsystemer.
  • Av filtrerer PostScript-utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen.
Energieffektivt Ethernet

Av

Auto*

Redusere strømforbruket når skriveren ikke mottar data fra Ethernet-nettverket.


TCP/IP

Merk: Denne menyen vises bare for nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

Menyelement

Beskrivelse

Angi vertsnavn

Angi det gjeldende TCP/IP-vertsnavnet.

Domenenavn

Angi domenenavnet.

Tillat at DHCP/BOOTP oppdaterer NTP-server

På*

Av

Tillat at DHCP- og BOOTP-klienter oppdaterer NTP-innstillingene for skriveren.

Nullkonfigurasjonsnavn

Angi et navn for nullkonfigurasjonsnettverket.

Aktiver Auto IP

Av*

Tilordne en IP-adresse automatisk.

DNS-serveradresse

Angi gjeldende DNS-serveradresse (Domain Name System).

DNS-reserveadresse

Angi DNS-reserveserveradressene.

DNS-reserveadresse 2
DNS-reserveadresse 3
Domenesøkerekkefølge

Spesifiser en liste over domenenavn for å finne skriveren og ressursene som befinner seg i forskjellige domener i nettverket.

Aktiver DDNS

Av*

Oppdater Dynamic DNS-innstillingen.

DDNS TTL

Angi gjeldende DDNS-innstillinger.

Standard TTL
DDNS-oppdateringstid
Aktiver mDNS

Av

På*

Oppdater DNS-innstillingene for Multicast.

WINS-serveradresse

Angi en serveradresse for WINS (Windows Internet Name Service).

Aktiver BOOTP

Av*

Tillat at BOOTP tilordner en IP-adresse for skriver.

Begrenset serverliste

Angi IP-adressene som har tillatelse til å kommunisere med skriveren via TCP/IP.

Merknader:

  • Bruk komma til å skille hver IP-adresse.
  • Du kan legge til opptil 50 IP-adresser.
Alternativer for begrenset serverliste

Blokker alle porter*

Blokker bare utskrift

Blokker bare utskrift og HTTP

Angi tilgangsalternativet for IP-adresser som ikke er oppført i listen.

MTU

256–1500 Ethernet (1500*)

Angi en parameter for maksimal overføringsenhet (MTU) for TCP-tilkoblinger.

Raw Print Port

1-65535 (9100*)

Angi et raw-portnummer for skrivere som er koblet til i et nettverk.

Maksimal hastighet for utgående trafikk

Av*

Angi maksimal overføringshastighet for skriveren.

Merk: Når dette er aktivert, er alternativet for denne innstillingen 100–1 000 000 kilobit/sekund.

Aktiver TLSv1.0

Av

På*

Aktiver TLSv1.0-protokollen.

Aktiver TLSv1.1

Av

På*

Aktiver TLSv1.1-protokollen.

SSL-chifferliste

Angi chifferalgoritmene som skal brukes for SSL- eller TLS-tilkoblingene.


SNMP

Merk: Denne menyen vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

Menyelement

Beskrivelse

SNMP-versjoner 1 og 2c

Aktivert

Av

På*

Tillat SNMP-kringkasting

Av

På*

Aktiver PPM MIB

Av

På*

SNMP-gruppe

Konfigurer SNMP (Simple Network Management Protocol)-versjon 1 og 2c for å installere skriverdrivere og programmer.

PDF-versjon 3

Aktivert

Av

På*

Kontekstnavn

Angi legitimasjon for lese-/skriverettigheter

Brukernavn

Passord for godkjenning

Passord for personvern

Angi legitimasjon for skrivebeskyttelse

Brukernavn

Passord for godkjenning

Passord for personvern

Godkjenningskode

MD5

SHA1*

Laveste godkjenningsnivå

Ikke godkjenning, ikke personvern

Godkjenning, ikke personvern

Godkjenning, personvern*

Personvernalgoritme

DES

AES-128*

Konfigurer SNMP-versjon 3 for å installere og oppdatere sikkerhetsfunksjonene til skriveren.


IPSec

Merk: Denne menyen vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

Menyelement

Beskrivelse

Aktiver IPSec

Av*

Aktiver IPSec (Internet Protocol Security).

Basiskonfigurasjon

Standard*

Kompatibilitet

Sikker

Angi grunnkonfigurasjonen for IPSec.

Merk: Dette menyelementet vises bare når Aktiver IPSec er satt til På.

Forslag for DH Group (Diffie-Hellman)

modp2048 (14)*

modp3072 (15)

modp4096 (16)

modp6144 (17)

Angi grunnkonfigurasjonen for IPSec.

Merk: Dette menyelementet vises bare når Basiskonfigurasjon er satt til Kompatibilitet.

Foreslått krypteringsmetode

3DES

AES*

Angi krypteringsmetoden.

Merk: Dette menyelementet vises bare når Basiskonfigurasjon er satt til Kompatibilitet.

Foreslått godkjenningsmetode

SHA1

SHA256*

SHA512

Angi godkjenningsmetoden.

Merk: Dette menyelementet vises bare når Basiskonfigurasjon er satt til Kompatibilitet.

IKE SA-levetid (timer)

1

2

4

8

24*

Angi utløpstid for IKE SA.

Merk: Dette menyelementet vises bare når Basiskonfigurasjon er satt til Sikker.

IPSec SA-levetid (timer)

1

2

4

8*

24

Angi utløpstid for IPSec SA.

Merk: Dette menyelementet vises bare når Basiskonfigurasjon er satt til Sikker.

IPSec-enhetssertifikat

Angi et IPsec-sertifikat.

Merk: Dette menyelementet vises bare når Aktiver IPSec er satt til På.

Autentiserte tilkoblinger med forhåndsdelt nøkkel

Vert [x]

Konfigurer de autentiserte tilkoblingene på skriveren.

Merk: Disse menyelementene vises bare når Aktiver IPSec er satt til På.

Autentiserte tilkoblinger med sertifikat

Vert [x] Adresse[/subnett]


802.1x

Merk: Denne menyen vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

Menyelement

Beskrivelse

Aktiv

Av*

Gjør at skriveren kobler til nettverk som krever godkjenning før det gis tilgang.


LPD-konfigurasjon

Merk: Denne menyen vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

Menyelement

Beskrivelse

LPD Timeout (LPD-tidsavbrudd)

0–65535 sekunder (90*)

Angi verdien for tidsavbrudd for å stoppe LPD-serveren (Line Printer Daemon) fra å vente i ubestemt tid på ugyldige utskriftsjobber eller utskriftsjobber som har hengt seg.

LPD Banner Page (LPD-bannerside)

Av*

Skriv ut en bannerside for alle LPD-utskriftsjobber.

Merk: En bannerside er den første siden av en utskriftsjobb og som brukes som skilletegn mellom utskriftsjobber og til å identifisere opphavsmann for utskriftsforespørselen.

LPD Trailer Page (LPD-sluttside)

Av*

Skrive ut en sluttside for alle LPD-utskriftsjobber.

Merk: En sluttside er den siste siden av en utskriftsjobb.

LPD Carriage Return Conversion (LPD-konvertering av vognretur)

Av*

Aktiver vognreturkonvertering.

Merk: En vognretur er en mekanisme som kommanderer skriveren til å flytte plasseringen av markøren til første posisjon på samme linje.


HTTP-/FTP-innstillinger

Menyelement

Beskrivelse

Aktiver HTTP-server

Av

På*

Få tilgang til Embedded Web Server for å overvåke og administrere skriveren.

Aktiver HTTPS

Av

På*

Aktiver HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) for å kryptere dataoverføring til og fra utskriftsserveren.

Tving HTTPS-tilkoblinger

Av*

Tving skriveren til å bruke HTTPS-tilkoblinger.

Aktiver FTP/TFTP

Av

På*

Send filer ved hjelp av FTP/TFTP.

Lokale domener

Angi domenenavn for HTTP- og FTP-servere.

IP-adresse for HTTP-proxy

Konfigurer HTTP- og FTP-serverinnstillingene.

IP-adresse for FTP-proxy
Standard IP-port for HTTP
HTTPS-enhetssertifikat
Standard IP-port for FTP
Tidsavbrudd for HTTP/FTP-forespørsler

1-299 (30*)

Angi tidsrommet før servertilkoblingen stopper.

Nye forsøk for HTTP/FTP-forespørsler

1-299 (3*)

Angi antall nye forsøk på å koble til HTTP/FTP-serveren.


ThinPrint

Menyelement

Beskrivelse

Aktiver ThinPrint

Av*

Skriv ut med ThinPrint.

Portnummer

4000-4999 (4000*)

Angi portnummeret for ThinPrint-serveren.

Båndbredde (biter/sek)

100-1000000 (0*)

Angi hastigheten for å overføre data i et ThinPrint-miljø.

Pakkestørrelse (kB)

0-64000 (0*)

Angi pakkestørrelsen for dataoverføring.


USB

Menyelement

Beskrivelse

PCL SmartSwitch

Av

På*

Angir at skriveren skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk.

Merk: Hvis denne innstillingen er deaktivert, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på menyen Oppsett.

PS SmartSwitch

Av

På*

Angir at skriveren skal bytte til PostScript-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk.

Merk: Hvis denne innstillingen er deaktivert, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på menyen Oppsett.

Jobbufring

Av*

Lagre jobber midlertidig på harddisken før utskrift.

Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.

Binær PS for Mac

Auto*

Av

Angi at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh.

Merknader:

  • Auto behandler utskriftsjobber fra datamaskiner som kjører Windows- eller Macintosh-operativsystemer.
  • Av filtrerer PostScript-utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen.
Aktiver USB-port

Av

På*

Aktiver den fremre USB-porten.


Begrens tilgang til eksternt nettverk

Menyelement

Beskrivelse

Begrens tilgang til eksternt nettverk

Av*

Begrens tilgangen til nettverksområder.

Adresse til eksternt nettverk

Angi nettverksadressene med begrenset tilgang.

E-postadresse for varsel

Angi e-postadressen din for å sende et varsel om loggførte hendelser.

Ping-frekvens

1–300 (10*)

Angi tidsintervall for nettverksforespørsel i sekunder.

Emne

Angi emnet for og meldingen i e-postvarselet.

Melding


Google Cloud Print

Menyelement

Beskrivelse

Registrering

Registrering

Registrer skriveren på Google Cloud Print-serveren.

Options (Alternativer)

Aktiver Google Cloud Print

Av

På*

Skriv ut direkte fra Google-kontoen din.

Options (Alternativer)

Aktiver lokal oppdaging

Av

På*

La den registrerte brukeren og andre brukere på samme subnett sende jobber lokalt til skriveren.

Options (Alternativer)

Aktiver SSL-nodekontroll

Av

På*

Kontroller autentisiteten til nodesertifikatet for å koble til Google-kontoen din.

Options (Alternativer)

Skriv alltid ut som bilde

Av*

Angir at skriveren kan behandle PDF-filer som bilder for raskere utskrift.


Wi-Fi Direct

Merk: Denne menyen vises bare når et Wi-Fi Direct-nettverk er det aktive nettverket.

Menyelement

Beskrivelse

SSID

Angi SSID-en (Service Set Identifier) for Wi-Fi-nettverket.

Foretrukket kanalnummer

Auto

1-11 (6*)

Vis PSK på nettverksoppsettsiden.

Angi PSK

Angi en forhåndsdelt nøkkel (PSK) for å godkjenne og validere brukere på en Wi-Fi-tilkobling.

Vis PSK på oppsettsiden

Av

På*

Vis PSK på nettverksoppsettsiden.

IP-adresse for gruppeeier

Angi IP-adressen for gruppeeieren.

Godta trykknappforespørsler automatisk

Av*

Godta forespørsler om å koble til nettverket automatisk.

Merk: Automatisk godtakelse av klienter er ikke sikret.