Bestille deler og rekvisita

Hvis du skal bestille deler og rekvisita i USA, kan du ringe 1-800-539-6275 for å få informasjon om Lexmark-autoriserte leverandører i området der du befinner deg. I andre land eller regioner kan du gå til www.lexmark.com eller kontakte stedet der du kjøpte skriveren.

Merk: Alle anslagene om levetiden for skriverrekvisita forutsetter utskrift på vanlig papir i Letter- eller A4-størrelse.

Kontrollere status for deler og rekvisita

 1. Trykk på Status/rekvisita på startskjermen.

 2. Velg deler eller rekvisita som du vil kontrollere.

 3. Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.

Bruke originaldeler og -rekvisita fra Lexmark

Lexmark-skriveren fungerer best med originale deler og rekvisita fra Lexmark. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke skriverens og bildekomponentenes ytelse, pålitelighet eller levetid. Det kan også påvirke garantidekningen. Skade som følge av bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter dekkes ikke av garantien. Alle indikatorer for levetid er utviklet for bruk med rekvisita og deler fra Lexmark, og kan gi vilkårlige resultater hvis du bruker rekvisita eller deler fra tredjeparter. Bruk av bildekomponenter utover beregnet levetid kan skade Lexmark-skriveren eller komponentene.

Bestille tonerkassetter

Merknader:

Lexmark CX820 – tonerkassetter for returprogram

Element

USA og Canada

Europeisk økonomisk område

Resten av Europa, Midtøsten og Afrika

Latin-Amerika

Resten av Asia og stillehavsområdet

Australia og New Zealand

Tonerkassetter for returprogram

Sort

72K10K0

72K20K0

72K50K0

72K40K0

72K30K0

72K60K0

Cyan

72K10C0

72K20C0

72K50C0

72K40C0

72K30C0

72K60C0

Magenta

72K10M0

72K20M0

72K50M0

72K40M0

72K30M0

72K60M0

Gul

72K10Y0

72K20Y0

72K50Y0

72K40Y0

72K30Y0

72K60Y0

Tonerkassetter for returprogram, høy kapasitet

Cyan

82K1HC0

82K2HC0

82K5HC0

82K4HC0

82K3HC0

82K6HC0

Magenta

82K1HM0

82K2HM0

82K5HM0

82K4HM0

82K3HM0

82K6HM0

Gul

82K1HY0

82K2HY0

82K5HY0

82K4HY0

82K3HY0

82K6HY0

Tonerkassett for returprogram, ekstra høy kapasitet

Sort

72K1XK0

72K2XK0

72K3XK0

72K4XK0

72K5XK0

72K6XK0


Lexmark CX820 – vanlige tonerkassetter

Element

Hele verden

Vanlige tonerkassetter, høy kapasitet

Cyan

82K0H20

Magenta

82K0H30

Gul

82K0H40

Vanlige tonerkassetter med ekstra høy kapasitet

Sort

72K0X10


Lexmark CX827 – tonerkassetter for returprogram

Element

USA og Canada

Europeisk økonomisk område

Resten av Europa, Midtøsten og Afrika

Latin-Amerika

Resten av Asia og stillehavsområdet

Australia og New Zealand

Vanlige returprogramkassetter

Sort

73B10K0

73B20K0

73B50K0

73B40K0

73B30K0

73B60K0

Cyan

73B10C0

73B20C0

73B50C0

73B40C0

73B30C0

73B60C0

Magenta

73B10M0

73B20M0

73B50M0

73B40M0

73B30M0

73B60M0

Gul

73B10Y0

73B20Y0

73B50Y0

73B40Y0

73B30Y0

73B60Y0


Lexmark CX827 – vanlige tonerkassetter

Element

Hele verden

Vanlige tonerkassetter

Sort

73B0010

Cyan

73B0020

Magenta

73B0030

Gul

73B0040


Lexmark XC6152 og XC6153 – tonerkassetter for returprogram

Element

Hele verden

Latin-Amerika

Sort

24B6511

24B2454

Cyan

24B6508

24B2154

Magenta

24B6509

24B2155

Gul

24B6510

24B2421


Bestille en fotolederenhet

Element

Delenummer

Fotoleder (1 pakke)

72K0P00

Fotoleder (3 pakke)

72K0Q00


Bestille kombinasjonspakke med fremkallingsenhet og PC-enhet

Element

Alle land og regioner

Kombinasjonspakke med fremkallingsenhet og PC-enhet for returprogram

Sort

72K0FK0

Farge (CMY)

72K0FV0

Vanlig kombinasjonspakke med fremkallingsenhet og PC-enhet

 

Sort

72K0F10

Farge (CMY)

72K0F50


Bestille fremkallingsenheter

Element

Delenummer

Returprogram fremkallingsenhet

Sort fremkallingsenhet

72K0DK0

Fargefremkallingssett (CMY)

72K0DV0

Cyan fremkallingsenhet

72K0DC0

Magenta fremkallingsenhet

72K0DM0

Gul fremkallingsenhet

72K0DY0

Vanlige fremkallingsenheter

Sort fremkallingsenhet

72K0D10

Fargefremkallingssett (CMY)

72K0D50

Cyan fremkallingsenhet

72K0D20

Magenta fremkallingsenhet

72K0D30

Gul fremkallingsenhet

72K0D40


Bestille stiftekassetter

Element

Delenummer

Stiftekassetter

25A0013


Bestille en toneroppsamlingsflaske

Element

Delenummer

Toneroppsamlingsflaske

72K0W00


Konfigurere varsler for rekvisita

 1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Enhet > Varsler.

 3. Klikk på Tilpassede varsler for rekvisita på Rekvisita-menyen.

 4. Velg et varsel for hver rekvisitaenhet.

 5. Bruk endringene.