Legge skilleark mellom kopiene

  1. Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.

  2. Gå til startsiden, og trykk på Kopier > Skilleark.

  3. Juster innstillingene.

  4. Send kopijobben.