Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber

For Windows-brukere

 1. Åpne et dokument, og klikk på Fil > Skriv ut.

 2. Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett.

 3. Klikk på Skriv ut og hold.

 4. Velg Bruk utskrift og hold, og tilordne deretter et brukernavn.

 5. Velg type utskriftsjobb (Konfidensiell, Gjenta, Reserver eller Bekreft).

  Hvis utskriftsjobben er konfidensiell, angir du deretter en firesifret PIN-kode.

 6. Klikk på OK eller Skriv ut.

 7. Frigi utskriftsjobben fra skriverens startside.

For Macintosh-brukere:

 1. Velg Fil Arkiv > Skriv ut i et åpent dokument.

  For å se flere valg trykker du på trekanten for å utvide menyen.

 2. Velg Jobbruting fra utskriftsalternativene eller på menyen Kopier og sider.

 3. Velg type utskriftsjobb (Konfidensiell, Gjenta, Reserver eller Bekreft).

  Hvis utskriftsjobben er konfidensiell, tilordner du deretter et brukernavn og en firesifret PIN-kode.

 4. Klikk på OK eller Skriv ut.

 5. Frigi utskriftsjobben fra skriverens startside.