Skrive ut en katalogliste

Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Rapporter > Skriv ut > Skriv ut katalog.