Skrive ut en fakslogg

  1. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Rapporter > Faks.

  2. Trykk på Faksjobblogg eller Faksanropslogg.