Skrive ut skjemaer

  1. Velg følgende på startsiden:

    Skjemaer og favoritter > velg skjemaet > Skriv ut

  2. Endre eventuelt utskriftsinnstillingene.

  3. Send utskriftsjobben.