Skrive ut fra en Cloud Connector-profil

Merk: Dette programmet er kun tilgjengelig i bestemte land eller regioner. Kontakt en Lexmark-representant for mer informasjon.
  1. Trykk på Cloud Connector på startsiden.

  2. Velg en skytjenesteleverandør, og velg deretter en profil.

    Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du oppretter en Cloud Connector-profil, kan du se Opprette en Cloud Connector-profil.
  3. Trykk på Skriv ut, og velg deretter en fil.

    Endre innstillingene om nødvendig.

    Merk: Pass på at du velger en støttet fil.
  4. Skriv ut dokumentet.