Skrive ut fra en flash-stasjon

 1. Sett inn flash-enheten.

  Merknader:

 2. Trykk på dokumentet du vil skrive ut, på skjermen.

  Endre eventuelt utskriftsinnstillingene.

 3. Send utskriftsjobben.

  For å skrive ut et annet dokument må du trykke på USB-stasjon.

  Advarsel – mulig skade: For å unngå tap av data eller feil på skriveren må du ikke ta på flash-enheten eller skriveren i området som vises nedenfor, mens du aktivt skriver ut, leser eller skriver fra minneenheten.