Forminske eller forstørre kopier

  1. Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.

  2. Velg følgende på startsiden:

    Kopier > Skaler > angi en skaleringsverdi

    Merk: Hvis du endrer størrelsen på originaldokumentet eller utskriften etter at Skaler er angitt, gjenopprettes skaleringsverdien til Auto.
  3. Kopier dokumentet.