Bytte ut deler og rekvisita

Bytte en fremkallingsenhet

 1. Åpne deksel A.

 2. Ta ut oppsamlingsflasken for toner.

 3. Ta ut bildeenheten.

 4. Ta ut fremkallingsenheten.

 5. Pakk ut den nye fremkallingsenheten, og fjern emballasjen.

 6. Sett inn den nye fremkallingsenheten.

 7. Sett inn bildeenheten.

 8. Sett i toneroppsamlingsflasken.

 9. Lukk deksel A.

Skifte ut fikseringsenheten

 1. Slå av skriveren.

 2. Åpne deksel B.

  forsiktighetsikon for varm overflate FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.
 3. Ta ut fikseringsenheten.

 4. Pakk ut den nye fikseringsenheten.

 5. Rengjør objektivet til fikseringsenheten ved hjelp av vattpinnen som fulgte med pakken.

 6. Sett inn den nye fikseringsenheten til den klikker på plass.

 7. Lukk deksel B.

 8. Slå på skriveren.

Bytte en fotolederenhet

 1. Åpne deksel A.

 2. Ta ut oppsamlingsflasken for toner.

 3. Ta ut bildeenheten.

 4. Ta ut fotolederenheten.

 5. Pakk ut den nye fotolederen, og fjern emballasjen.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett fotolederenheten for direkte lys i mer enn 10 minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
  Advarsel – mulig skade: Du må aldri berøre fotoledertrommelen. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.
 6. Sett inn den nye fotolederen.

 7. Sett inn bildeenheten.

 8. Sett i toneroppsamlingsflasken.

 9. Lukk deksel A.

Bytte bildeenhet

 1. Åpne deksel A.

 2. Ta ut oppsamlingsflasken for toner.

 3. Ta ut bildeenheten.

 4. Pakk ut den nye bildeenheten, og fjern emballasjen.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett fotolederenheten for direkte lys i mer enn 10 minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
  Advarsel – mulig skade: Du må aldri berøre fotoledertrommelen. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.
 5. Sett inn den nye bildeenheten.

 6. Sett i toneroppsamlingsflasken.

 7. Lukk deksel A.

Bytte en tonerkassett

 1. Åpne deksel A.

 2. Ta ut tonerkassetten.

 3. Pakk opp den nye tonerkassetten.

 4. Sett inn den nye tonerkassetten til den klikker på plass.

 5. Lukk deksel A.

Skifte ut hentevalsen

Skifte ut hentevalsen i 550-arks skuffen eller konvoluttskuffen
 1. Slå av skriveren.

 2. Ta ut skuffen.

 3. Ta ut hentevalsen.

 4. Pakk ut den nye hentevalsen.

 5. Sett inn den nye hentevalsen til den klikker på plass.

 6. Sett inn skuffen.

 7. Slå på skriveren.

Skifte ut hentevalsen i skuffen for 2200 ark
 1. Slå av skriveren.

 2. Trekk ut og lås opp skuffen.

 3. Ta ut skuffen.

 4. Ta ut hentevalsen.

 5. Pakk ut den nye hentevalsen.

 6. Sett inn den nye hentevalsen til den klikker på plass.

 7. Sett inn skuffen.

 8. Slå på skriveren.

Skifte ut skilleputen

 1. Dra ut skuffen.

 2. Fjern skilleputen.

 3. Pakk ut den nye skilleputen.

 4. Sett inn den nye skilleputen til den klikker på plass.

 5. Sett inn skuffen.

Bytte oppsamlingsflaske for toner

 1. Åpne deksel A.

 2. Ta ut oppsamlingsflasken for toner.

 3. Pakk ut den nye oppsamlingsflasken.

 4. Sett inn den nye toneroppsamlingsflasken.

 5. Lukk deksel A.

Skifte ut overføringsbeltet

 1. Slå av skriveren.

 2. Åpne deksel A.

 3. Ta ut oppsamlingsflasken for toner.

 4. Åpne deksel A1.

 5. Fjern overføringsbeltet.

 6. Pakk ut det nye overføringsbeltet, og fjern emballasjen.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett overføringsenheten for direkte lys i mer enn 10 minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
  Advarsel – mulig skade: Du må aldri berøre overføringsbeltet. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.
  Overføringsenheten er pakket ut.
 7. Sett inn det nye overføringsbeltet til det klikker på plass.

 8. Lukk deksel A1.

 9. Sett i toneroppsamlingsflasken.

 10. Lukk deksel A.

 11. Slå på skriveren.

Skifte overføringsvalsen

 1. Åpne deksel B.

 2. Fjern overføringsvalsen.

 3. Pakk ut den nye overføringsvalsen.

  Merk: Ikke fjern den hvite emballasjen.
 4. Sett inn den nye overføringsvalsen.

 5. Fjern den hvite emballasjen.

 6. Lukk deksel B.

Bytte ADM-hentevalsen

 1. Slå av skriveren.

 2. Åpne deksel D.

 3. Ta av dekselet til ADM-hentevalsen.

 4. Ta ut ADM-hentevalsen.

  Advarsel – mulig skade: Noen deler av skriveren kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Før du berører deler eller komponenter i et område merket med symbolet for statisk elektrisitet, må du berøre en metalloverflate i et område som ikke er merket med dette symbolet.
 5. Pakk ut den nye ADM-hentevalsen.

 6. Sett inn den nye ADM-hentevalsen til den klikker på plass.

  Advarsel – mulig skade: Noen deler av skriveren kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Før du berører deler eller komponenter i et område merket med symbolet for statisk elektrisitet, må du berøre en metalloverflate i et område som ikke er merket med dette symbolet.
 7. Sett inn dekselet til ADM-hentevalsen til det klikker på plass.

 8. Lukk deksel D.

 9. Slå på skriveren.

Bytt ADM-matevals

 1. Slå av skriveren.

 2. Åpne deksel D.

 3. Ta av dekselet til ADM-hentevalsen.

 4. Ta ut ADM-matevalsen.

  Advarsel – mulig skade: Noen deler av skriveren kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Før du berører deler eller komponenter i et område merket med symbolet for statisk elektrisitet, må du berøre en metalloverflate i et område som ikke er merket med dette symbolet.
 5. Pakk ut den nye ADM-matevalsen.

 6. Sett inn den nye ADM­matevalsen til den klikker på plass.

 7. Sett inn dekselet til ADM-hentevalsen til det klikker på plass.

 8. Lukk deksel D.

 9. Slå på skriveren.

Bytte ADM-skillevalsen

 1. Slå av skriveren.

 2. Åpne deksel D.

 3. Ta av dekselet til ADM-skillevalsen.

 4. Ta ut ADM-skillevalsen.

  Advarsel – mulig skade: Noen deler av skriveren kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Før du berører deler eller komponenter i et område merket med symbolet for statisk elektrisitet, må du berøre en metalloverflate i et område som ikke er merket med dette symbolet.
 5. Pakk ut den nye ADM-skillevalsen.

 6. Sett inn den nye ADM-skillevalsen til den klikker på plass.

 7. Sett inn dekselet til ADM-skillevalsen til det klikker på plass.

 8. Lukk deksel D.

 9. Slå på skriveren.

Bytte stiftkassetten

Bytte stiftekassetten i ferdiggjøreren for stifting

 1. Åpne deksel C.

 2. Åpne deksel G.

 3. Ta ut stiftekassetten.

 4. Pakk ut den nye stiftekassetten.

 5. Sett inn den nye stiftekassetten til den klikker på plass.

 6. Lukk deksel G og C.

  forsiktighetsikon for klemfare FORSIKTIG – KLEMFARE: For å unngå faren for klemskader må du holde hendene unna det merkede området når du lukker deksel C.

Bytte ut stiftekassettholderen i ferdiggjøreren for stifting

 1. Åpne deksel C.

 2. Åpne deksel G.

 3. Trekk ut stiftekassettholderen.

 4. Ta ut stiftekassetten.

 5. Pakk ut den nye stiftekassettholderen.

 6. Sett inn stiftekassetten til den klikker på plass.

 7. Sett inn stiftekassettholderen til den klikker på plass.

 8. Lukk deksel G og C.

  forsiktighetsikon for klemfare FORSIKTIG – KLEMFARE: For å unngå faren for klemskader må du holde hendene unna det merkede området når du lukker deksel C.