Skanne til en FTP-server

  1. Legg originaldokumentet i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller på skannerglassplaten.

  2. På startsiden trykker du på FTP og angir deretter nødvendig informasjon.

  3. Konfigurer eventuelt andre FTP-innstillinger.

  4. Send FTP-jobben.