Skanne til en Cloud Connector-profil

Merk: Dette programmet er kun tilgjengelig i bestemte land eller regioner. Kontakt en Lexmark-representant for mer informasjon.
  1. Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller på skannerglassplaten.

  2. Trykk på Cloud Connector på startsiden.

  3. Velg en skytjenesteleverandør, og velg deretter en profil.

    Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du oppretter en Cloud Connector-profil, kan du se Opprette en Cloud Connector-profil.
  4. Trykk på Skann, og tilordne deretter et filnavn og målmappen.

  5. Trykk på Skann her.

    Endre skanneinnstillingene om nødvendig.

  6. Skann dokumentet.