Skanne til en faksserver

  1. Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.

  2. Gå til startsiden og trykk på Skannesenteret, og velg Faks fra mållisten.

  3. Velg et faksmål.

    Merk: Trykk på Opprett faks for å opprette et faksmål.
  4. Skann dokumentet.