Sende en e-postmelding

Ved hjelp av kontrollpanelet

  1. Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.

  2. På startsiden trykker du på E-post og angir deretter nødvendig informasjon.

    Merk: Du kan også angi mottakeren ved å bruke hurtignummeret eller adresseboken.
  3. Konfigurer eventuelt innstillinger for utskriftens filtype.

  4. Send e-postmeldingen.

Ved hjelp av hurtignummer

  1. Trykk på # på kontrollpanelet, og angi deretter hurtignummeret ved hjelp av tastaturet.

  2. Send e-postmeldingen.