Sende skannede dokumenter til en datamaskin

  1. Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.

  2. Trykk på Skanneprofiler > Skann til datamaskin på startsiden.

  3. Velg ønsket skanneprofil der du vil lagre dokumentet.