Konfigurere seriell utskrift (bare Windows)

 1. Angi parameterne i skriveren.

  1. Fra kontrollpanelet navigerer du til menyen for portinnstillinger.

  2. Finn menyen for innstillinger for seriellporten, og juster eventuelt innstillingene.

  3. Bruk endringene.

 2. Fra datamaskinen åpner du mappen Skrivere og velger deretter skriveren.

 3. Åpne egenskapene for skriveren, og velg COM-porten på listen.

 4. Angi parameterne for COM-porten i Enhetsbehandling.

 5. Merknader: