Problemer med papirmating

Konvolutten limes igjen ved utskrift

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Bruk en konvolutt som har vært lagret tørt.

  Merk: Hvis du skriver ut på konvolutter med høy fuktinnhold, kan konvolutten klebes igjen.

 2. Send utskriftsjobben.


Klebes konvolutten igjen ved utskrift?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Kontroller at papirtype er satt til Konvolutt.

  Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type

 2. Send utskriftsjobben.


Klebes konvolutten igjen ved utskrift?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Sortert utskrift fungerer ikke

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Utskrift > Layout > Sorter

 2. Trykk på På [1,2,1,2,1,2].

 3. Skriv ut dokumentet.


Er dokumentet sortert riktig?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Gå til dokumentet du prøver å skrive ut, åpne dialogboksen Utskrift, og velg deretter Sorter.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er dokumentet sortert riktig?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

 1. Reduser antallet sider som skal skrives ut.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er sidene sortert riktig?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Papiret krøller seg

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Juster skinnene i skuffen til de er i riktig posisjon for papiret i skuffen.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er papiret krøllete?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Sørg for at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til:

  Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type

 2. Skriv ut dokumentet.


Er papiret krøllete?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

Skriv ut på begge sider av papiret.

 1. Ta ut papiret, snu det, og legg i papiret på nytt.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er papiret krøllete?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er papiret krøllete?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Sammenkobling av skuffer fungerer ikke

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Kontroller at skuffene har samme papirstørrelse og papirtype.

 2. Kontroller at papirskinnene er riktig plassert.

 3. Skriv ut dokumentet.


Er skuffene sammenkoblet på riktig måte?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Gå til kontrollpanelet, og trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type.

 2. Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i de sammenkoblede skuffene.

 3. Skriv ut dokumentet.


Er skuffene sammenkoblet på riktig måte?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

 1. Kontroller at Skuffkobling er satt til Automatisk. Se Koble sammen skuffer hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er skuffene sammenkoblet på riktig måte?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Papiret kjører seg ofte fast

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Ta ut skuffen.

 2. Kontroller at papir er lagt i på riktig måte.

  Merknader:

  • Kontroller at papirførerne er riktig posisjonert.
  • Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket.
  • Kontroller at du skriver ut på en anbefalt papirstørrelse og papirtype.
 3. Sett inn skuffen.

 4. Skriv ut dokumentet.


Kjører papiret seg ofte fast?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type

 2. Angi riktig papirstørrelse og -type.

 3. Skriv ut dokumentet.


Kjører papiret seg ofte fast?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.

 2. Skriv ut dokumentet.


Kjører papiret seg ofte fast?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Fastkjørte sider skrives ikke ut på nytt

Handling

Ja

Nei

 1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Enhet > Varsler > Gjenopprett papirstopp

 2. I menyen Gjenopprett ved papirstopp velger du eller Automatisk.

 3. Skriv ut dokumentet.


Er de fastkjørte sidene skrevet ut på nytt?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.