Utskriftsproblemer

Konfidensielle og andre holdte dokumenter skrives ikke ut

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Fra kontrollpanelet kontrollerer du at dokumentene vises i listen Holdte jobber.

  Merk: Hvis dokumentene ikke er oppført, kan du skrive ut dokumentene ved å bruke alternativene for Skriv ut og hold.

 2. Skriv ut dokumentene.


Blir dokumentene skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Utskriftsjobben kan inneholde formateringsfeil eller ugyldige data. Slett utskriftsjobben og send den på nytt.


Blir dokumentene skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Hvis du skal skrive ut fra Internett, kan det hende at skriveren tolker flere jobbtitler som duplikater.

For Windows-brukere
 1. Åpne dialogboksen Utskriftsinnstillinger:

 2. Gå til fanen Skriv ut og hold, klikk på Bruk Skriv ut og hold, og klikk deretter på Behold like dokumenter.

 3. Angi PIN-koden, og lagre endringene.

 4. Send utskriftsjobben.

For Macintosh-brukere:
 1. Lagre og gi et eget navn til hver jobb.

 2. Send jobben enkeltvis.


Blir dokumentene skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 4.

Trinn 4

 1. Slett noen holdte jobber for å frigjøre skriverminne.

 2. Skriv ut dokumentene.


Blir dokumentene skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

 1. Legg til mer skriverminne.

 2. Skriv ut dokumentene.


Blir dokumentene skrevet ut?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Treg utskriftsprosess

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Kontroller at skriverledningen er koblet til skriveren og datamaskinen, utskriftsserveren, tilleggsutstyret eller annen nettverksenhet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Kontroller at skriveren ikke er i Stillemodus.

  Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigurasjonsmeny > Enhetsoperasjoner > Stillemodus.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Angi utskriftsoppløsningen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

 2. Angi oppløsningen til 4800 CQ.

 3. Skriv ut dokumentet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

 1. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Utskrift > Kvalitet > Utskriftsoppløsning.

 2. Angi oppløsningen til 4800 CQ.

 3. Skriv ut dokumentet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Gå til trinn 5.

Problemet er løst.

Trinn 5

 1. Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Sørg for at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type.
  • Tykkere papir skriver ut saktere.
  • Papir smalere enn Letter, A4 og Legal kan skrives ut saktere.
 2. Skriv ut dokumentet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Gå til trinn 6.

Problemet er løst.

Trinn 6

 1. Kontroller at skriverinnstillingene for tekstur og vekt samsvarer med papiret som legges i.

  Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Papir > Papirtypekonfigurering > Papirtyper.

  Merk: Grove papirtyper og tungt papir kan skrives ut saktere.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Gå til trinn 7.

Problemet er løst.

Trinn 7

Fjern holdte jobber.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Gå til trinn 8.

Problemet er løst.

Trinn 8

 1. Kontroller at skriveren ikke er overopphetet.

  Merknader:

  • La skriveren avkjøles etter en lang utskriftsjobb.
  • Legg merke til standardtemperaturen til skriveren. Se Velge en plassering for skriveren hvis du vil ha mer informasjon.
 2. Skriv ut dokumentet.


Er skriveren treg med å skrive ut?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Utskriftsjobber skrives ikke ut

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Åpne dialogboksen Skriv ut fra dokumentet du prøver å skrive ut, og kontroller deretter at du har valgt riktig skriver.

 2. Skriv ut dokumentet.


Blir dokumentet skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Kontroller at skriveren er på.

 2. Løs eventuelle feilmeldinger som vises på skjermen.

 3. Skriv ut dokumentet.


Blir dokumentet skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

 1. Kontroller at portene fungerer, og at kablene er godt koblet til datamaskinen og skriveren.

  Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Skriv ut dokumentet.


Blir dokumentet skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 4.

Trinn 4

 1. Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå den på igjen.

 2. Skriv ut dokumentet.


Blir dokumentet skrevet ut?

Problemet er løst.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

 1. Fjern skriverdriveren, og installer den på nytt.

 2. Skriv ut dokumentet.


Blir dokumentet skrevet ut?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Skriveren svarer ikke

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Kontroller om strømledningen er satt inn i stikkontakten.

forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.


Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontroller om stikkontakten er slått av med en bryter eller sikring.


Er stikkontakten slått av med en bryter eller sikring?

Slå på bryteren eller tilbakestill sikringen.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontroller at skriveren er på.


Er skriveren slått på?

Gå til trinn 4.

Slå på skriveren.

Trinn 4

Kontroller om skriveren er i hvilemodus eller dvalemodus.


Er skriveren i hvilemodus eller dvalemodus?

Trykk på av/på-knappen for å aktivere skriveren.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

Kontroller om kablene som kobler samme skriveren og datamaskinen, er koblet til de riktige portene.


Er kablene koblet til de riktige portene?

Gå til trinn 6.

Sett kablene inn i de riktige portene.

Trinn 6

Slå av skriveren, installer tilleggsutstyret og slå skriveren på igjen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med tilleggsutstyret.


Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Gå til trinn 7.

Trinn 7

Installer riktig skriverdriver.


Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Gå til trinn 8.

Trinn 8

Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå den på igjen.


Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Jobben skrives ut fra feil skuff eller på feil papir

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Kontroller at du skriver ut på riktig papir.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er dokumentet skrevet ut på riktig papir?

Gå til trinn 2.

Legg inn riktig papirstørrelse og papirtype.

Trinn 2

 1. Angi papirstørrelse og -type i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merk: Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. Gå til:

  Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type

 2. Kontroller at innstillingene samsvarer med papiret i skuffen.

 3. Skriv ut dokumentet.


Er dokumentet skrevet ut på riktig papir?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

 1. Undersøk om skuffene er koblet sammen.

  Se Koble sammen skuffer hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Skriv ut dokumentet.


Skrives dokumentet ut fra riktig skuff?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Utskriftskvaliteten er dårlig

Blanke eller hvite sider

Merk: Før du løser problemet, skriver du ut kvalitetseksempelsidene for å finne den manglende fargen. Gå til startsiden, og velg Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testside.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Ta ut bildeenheten, og sett den inn igjen.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke ta på fotoledertrommelen under bildeenheten. Dette kan føre til at utskriftskvaliteten blir dårlig i fremtiden.

 2. Skriv ut dokumentet.


Skriver skriveren ut blanke eller hvite sider?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

Sett inn bildeenheten igjen, og skriv deretter ut dokumentet.


Skriver skriveren ut blanke eller hvite sider?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


mørk utskrift

Merk: Før du løser problemet, skriver du ut kvalitetseksempelsidene for å finne den manglende fargen. Gå til startsiden, og velg Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testside.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Utfør fargejustering.

  Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Skriv ut > Kvalitet > Avansert bildebehandling > Fargejustering.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften for mørk?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Reduser tonermørkheten i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merk: Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Utskrift > Kvalitet > Tonermørkhet.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften for mørk?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type.
 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften for mørk?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Kontroller at papiret ikke er strukturert eller har grov overflate.


Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?

Gå til trinn 5.

Gå til trinn 6.

Trinn 5

 1. Bytt ut strukturert eller grovt papir med vanlig papir.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften for mørk?

Gå til trinn 6.

Problemet er løst.

Trinn 6

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften for mørk?

Gå til trinn 7.

Problemet er løst.

Trinn 7

Sett inn bildeenheten igjen, og skriv deretter ut dokumentet.


Er utskriften for mørk?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Skyggebilder

Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til startsiden, og velg Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testside.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Legg papir med riktig papirstørrelse og -vekt i skuffen.

 2. Skriv ut dokumentet.


Vises skyggebilder på utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type.
 2. Skriv ut dokumentet.


Vises skyggebilder på utskriftene?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Utfør fargejustering.

  Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Skriv ut > Kvalitet > Avansert bildebehandling > Fargejustering.

 2. Skriv ut dokumentet.


Vises skyggebilder på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Grå eller farget bakgrunn

Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til startsiden, og velg Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testside.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Øk tonermørkheten i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merk: Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Utskrift > Kvalitet > Tonermørkhet.

 2. Skriv ut dokumentet.


Har utskriftene fortsatt en grå eller farget bakgrunn?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Utfør fargejustering.

  Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Skriv ut > Kvalitet > Avansert bildebehandling > Fargejustering.

 2. Skriv ut dokumentet.


Har utskriftene fortsatt en grå eller farget bakgrunn?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Ta ut bildeenheten, og sett den inn igjen.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke ta på fotoledertrommelen under bildeenheten. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

 2. Skriv ut dokumentet.


Har utskriftene fortsatt en grå eller farget bakgrunn?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Feilplasserte marger

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Juster papirskinnene slik at de har riktig posisjon for papiret som er lagt i.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er margene riktige?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

 1. Angi papirstørrelsen.

  Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type

 2. Skriv ut dokumentet.


Er margene riktige?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

 1. Angi papirstørrelsen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merk: Sørg for at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er margene riktige?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Lys utskrift

Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Trykk på Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testside på kontrollpanelet.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Utfør fargejustering.

  Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Skriv ut > Kvalitet > Avansert bildebehandling > Fargejustering

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften lys?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Øk tonermørkheten i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merk: Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til Innstillinger > Skriv ut > Kvalitet > Tonermørkhet.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften lys?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Slå av Fargesparer.

  Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Utskrift > Kvalitet > Fargesparer

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften lys?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

 1. Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Sørg for at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurering > Papirstørrelse/-type.
 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften lys?

Gå til trinn 5.

Problemet er løst.

Trinn 5

Sjekk om papiret er strukturert eller har en grov overflate.


Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overflate?

Gå til trinn 6.

Gå til trinn 7.

Trinn 6

 1. Bytt ut strukturert eller grovt papir med vanlig papir.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften lys?

Gå til trinn 7.

Problemet er løst.

Trinn 7

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften lys?

Gå til trinn 8.

Problemet er løst.

Trinn 8

Sett inn bildeenheten igjen, og skriv deretter ut dokumentet.


Er utskriften for lys?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Flekkete utskrift og prikker

Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Trykk på Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testside på kontrollpanelet.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Sjekk om det har lekket ut toner i skriveren.


Har det ikke lekket ut toner i skriveren?

Gå til trinn 2.

Kontakt brukerstøtte.

Trinn 2

 1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type

 2. Kontroller at innstillingene for papirstørrelse og papirtype samsvarer med papiret som er lagt i.

  Merk: Kontroller at papiret ikke er strukturert eller har en grov overflate.


Samsvarer innstillingene med papiret?

Gå til trinn 4.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

 1. Angi papirstørrelse og -type i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merk: Kontroller at innstillingene samsvarer med papiret i skuffen.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften flekkete?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften flekkete?

Gå til trinn 5.

Problemet er løst.

Trinn 5

Sett inn bildeenheten igjen, og skriv deretter ut dokumentet.


Er utskriften flekkete?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Utskriften er skjev

En utskrift med forskjøvede tegn
Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til startsiden, og velg Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testside.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Dra ut skuffen.

 2. Fjern papiret, og legg inn nytt papir fra en pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.

 3. Klem og skyv papirførerne til riktig posisjon for papirstørrelsen du legger i.

 4. Sett inn skuffen.

 5. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften skjev eller skråstilt?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Kontroller at du skriver ut på støttet papir.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er utskriften skjev eller skråstilt?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Bilder med heldekkende farge eller svarte bilder

En utskrift som er nesten helt svart
Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider fra kontrollpanelet.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Ta ut bildeenheten, og sett den inn igjen.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke ta på fotoledertrommelen under bildeenheten. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

 2. Skriv ut dokumentet.


Skriver skriveren ut heldekkende farge eller svarte bilder?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

Sett inn bildeenheten igjen, og skriv deretter ut dokumentet.


Skriver skriveren ut heldekkende farge eller svarte bilder?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Avkuttet tekst eller bilder

En avklippet side og en side med et avklippet bilde
Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til startsiden, og velg Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testside.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Skyv papirførerne i skuffen slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er siden eller bildet avkuttet?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Angi papirstørrelsen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type.
 2. Skriv ut dokumentet.


Er siden eller bildet avkuttet?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Ta ut bildeenheten, og sett den inn igjen.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke ta på fotoledertrommelen under bildeenheten. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er siden eller bildet avkuttet?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Toneren sverter lett av

Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til startsiden, og velg Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testside.

Handling

Ja

Nei

 1. Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Sørg for at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type.
 2. Skriv ut dokumentet.

Smitter toneren av?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Ujevn tetthet på utskriftene

En utskrift med ujevn tetthet
Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider fra kontrollpanelet.

Handling

Ja

Nei

Sett inn bildeenheten igjen, og skriv deretter ut dokumentet.


Er det ujevn tetthet på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Vannrette mørke streker

Merknader:

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Angi papirkilden i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

 2. Skriv ut dokumentet.


Vises vannrette mørke streker på utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type.
 2. Skriv ut dokumentet.


Vises vannrette mørke streker på utskriftene?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen inntil du skal bruke det.

 2. Skriv ut dokumentet.


Vises vannrette mørke streker på utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

 1. Ta ut bildeenheten, og sett den inn igjen.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke ta på fotoledertrommelen under bildeenheten. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

 2. Skriv ut dokumentet.


Vises vannrette mørke streker på utskriftene?

Gå til trinn 5.

Problemet er løst.

Trinn 5

Sett inn bildeenheten igjen, og skriv deretter ut dokumentet.


Vises vannrette mørke streker på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Vertikale mørke striper

En side med vannrette streker
Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til startsiden, og velg Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testside.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type.
 2. Skriv ut dokumentet.


Er det vertikale mørke striper på utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Legg i papir fra en nyåpnet pakke.

  Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. La papiret ligge i originalemballasjen inntil du skal bruke det.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er det vertikale mørke striper på utskriftene?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Ta ut bildeenheten, og sett den inn igjen.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke ta på fotoledertrommelen under bildeenheten. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er det vertikale mørke striper på utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Sett inn bildeenheten igjen, og skriv deretter ut dokumentet.


Er det vertikale mørke striper på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Vannrette hvite streker

En side med vannrette tomme felt

Merknader:

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type.
 2. Skriv ut dokumentet.


Finnes det fremdeles vannrette hvite linjer på utskriftene?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Legg papir av anbefalt papirtype i den angitte papirkilden.

 2. Skriv ut dokumentet.


Finnes det fremdeles vannrette hvite linjer på utskriftene?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Ta ut bildeenheten, og sett den inn igjen.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke ta på fotoledertrommelen under bildeenheten. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

 2. Skriv ut dokumentet.


Finnes det fremdeles vannrette hvite linjer på utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Sett inn bildeenheten igjen, og skriv deretter ut dokumentet.


Finnes det fremdeles vannrette hvite linjer på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Loddrette hvite streker

Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til startsiden, og velg Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testside.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type.
 2. Skriv ut dokumentet.


Er det loddrette hvite striper på utskrifter?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

Kontroller at du bruker den anbefalte papirtypen.

 1. Legg papir av anbefalt papirtype i den angitte papirkilden.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er det fremdeles loddrette hvite streker på utskriftene?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Ta ut bildeenheten, og sett den inn igjen.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke ta på fotoledertrommelen under bildeenheten. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

 2. Skriv ut dokumentet.


Er det fremdeles loddrette hvite streker på utskriftene?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Sett inn bildeenheten igjen, og skriv deretter ut dokumentet.


Er det fremdeles loddrette hvite streker på utskriftene?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.


Gjentatte feil

Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til startsiden, og velg Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testside.

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Ved hjelp av Linjal for vedlikeholdsfeil-siden kan du måle avstanden mellom de gjentatte feilene på den berørte fargesiden.

 2. Skift ut komponenten som samsvarer med målingen på den berørte fargesiden.

  Fotolederenhet
  • 125,70 mm (4,95 tommer)

  • 35,40 mm (1,39 tommer)

  Fremkallingsenhet

  42 mm (1,65 tommer.)

 3. Skriv ut kvalitetseksempelsidene.


Vises feilene?

Merk deg avstanden, og kontakt brukerstøtte eller servicerepresentanten.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Ved hjelp av Linjal for vedlikeholdsfeil-siden kan du måle avstanden mellom de gjentatte feilene på den berørte fargesiden.

 2. Skift ut komponenten som samsvarer med målingen på den berørte fargesiden.

  Overføringsvalse

  78,50 mm (3,09 tommer.)

  Overføringsmodul
  • 47,10 mm (1,86 tommer.)

  • 90 mm (3,54 tommer.)

  Fikseringsenhet
  • 96,60 mm (3,80 tommer.)

  • 127,60 mm (5,02 tommer.)

 3. Skriv ut kvalitetseksempelsidene.


Vises feilene?

Merk deg avstanden, og kontakt brukerstøtte eller servicerepresentanten.

Problemet er løst.