Stiftestopp i deksel G

 1. Åpne deksel C.

 2. Åpne deksel G.

 3. Trekk ut stiftekassettholderen.

 4. Løft opp stiftebeskyttelsen, og fjern de løse stiftene.

  Merk: Ikke sett inn stiftene som kom ut av kassetten.
 5. Lukk stiftebeskyttelsen.

 6. Sett inn stiftekassettholderen.

 7. Lukk deksel G og C.

  forsiktighetsikon for klemfare FORSIKTIG – KLEMFARE: For å unngå faren for klemskader må du holde hendene unna det merkede området når du lukker deksel C.