Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Minnetyper

Beskrivelse

Flyktig minne

Skriveren bruker standard RAM: (Random Access Memory) til å bufre brukerdata midlertidig for enkle utskrifts- og kopieringsjobber.

ikke-flyktig minne

Skriveren kan bruke to typer ikke-flyktig minne: EEPROM og NAND (flash-minnekort). Begge typene brukes til å lagre operativsystemet, skriverinnstillinger, nettverksinformasjon, skanner- og bokmerkeinnstillinger og innebygde løsninger.

Skriverharddisk

Enkelte skrivere kan ha en harddisk installert. Skriverens harddisk er konstruert for skriverspesifikk funksjonalitet. Harddisken kan beholde bufrede brukerdata fra komplekse utskriftsjobber samt skjema- og skriftdata.


Slett innholdet av installert skriverminne under følgende omstendigheter:

Avhending av skriverharddisk

Merk: For å garantere at alle dataene blir slettet fullstendig, må du fysisk ødelegge hver harddisk med lagrede data.